Přiznání k DPFO za rok 2022 v papírové podobě

Plné znění otázky

Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem živnostníkům a OSVČ. Pokud bude živnostník podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 v lednu 2023 a v té době ještě neobdrží přístupové údaje do datové schránky (datová schránka mu bude zřízena následně, například až v koncem února 2023), může podat přiznání na příslušný finanční úřad v papírové podobě?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád