Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Platí dosud, že zaměstnanci přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin?

Jsme příspěvková organizace-základní škola, zřizovatelem je město, a tuto skutečnost máme ve vnitřní směrnici o cestovních náhradách.

Odpověď

Související dokumenty