Úprava hmotné movité věci na stavbu

Plné znění otázky

Společnost v roce 2019 pořídila kancelářský kontejner, který zařadila do majetku na účet evidence 022 jako hmotnou movitou věc v daňové skupině 3, zrychlené odpisy. V roce 2022 pořídila ještě druhý kontejner, následně oba kontejnery propojila kabeláží a vylila pod ně betonovu desku, čímž se z kontejnerů stala stavba, k provedení stavebních prací byl vydán územní souhlas, nyní tedy v daňové skupině 5. Po celou dobu je kontejner využíván pro kancelářské účely. Můžeme původní kontejner vyřadit z evidence a zařadit ho jako novou kartu na 021 Stavby v daňové skupiny 5 a navázat na zrychlené daňové odpisy?  

Odpověď

Související dokumenty