Zdanění pozemků - polí při směně nebo prodeji po komplexní pozemkové úpravě

Plné znění otázky

Osoba 1 potřebuje vyměnit nebo prodat pole osobě 2. U osoby 1 došlo v obci k pozemkové úpravě - toto pole dostal přidělené letos v rámci pozemkové úpravy (předtím vlastnil jiná pole 40 let - ale ne toto). Osoba 2 vlastní pole 20 let. Osoba 1 a osoba 2 se domluvily na výměně těchto polí. Z hlediska daně z příjmů je výhodnější udělat směnnou smlouvu nebo dvě kupní smlouvy? Výměna polí by byla bez doplatku. Musí být odhad polí? Osoba 1 by musela nově nabytý prodej nebo směnu zdanit daní z příjmů? Může si uplatnit nějakou částku do nákladů? V případě směny - jaká částka by šla do příjmů ke zdanění a jaká do nákladů? Osoba 2 by byla od daně z příjmů osvobozená - jelikož vlastní pole 20 let?

Odpověď