Paušální daň

Plné znění otázky

Poplatník se zaregistroval do 2. pásma paušální daně. V březnu činnost přerušil a obnovení činnosti plánuje až v další roce s tím, že by se rád zaregistroval do 1. pásma paušální daně. Může případně má povinnost za první dva měsíce roku 2023 podat daňové přiznání a přehledy na správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu? Poplatník je studentem a tedy spadá do vedlejší činnosti a žádný příjem za první dva měsíce nakonec neobdržel. Vrátí mu FU a SSZ a zdravotní pojišťovna všechny přeplatky, které si zaplatil v rámci paušální daně za první dva měsíce?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů