Přerušení živnosti a daňové odpisy

Plné znění otázky

V jaké výši uplatní OSVČ daňové odpisy z majetku, který má v podnikání, a přeruší živnost v daném zdaňovacím období na 3 měsíce (únor–duben)? Má nárok na 100 % odpisů?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů