Zařazení budovy do odpisové skupiny – restaurační činnost, sportovní centrum, krátkodobé ubytování

Plné znění otázky

Fyzická osoba pořídila v roce 2022 budovu, která je v katastru nemovitostí vedena jako objekt občanské vybavenosti. Budovu FO dlouhodobě pronajímá ostatním subjektům dle par. 9 ZDP. V objektu v současné době provozují ekonomickou činnost 3 podnikatelské subjekty s různými předměty činnosti - restaurační zařízení, sportovní centrum (squash, stolní tenis, wellness) a společnost poskytující krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím aplikace booking.com. Podlahová plocha je rozložena téměř rovnoměrně mezi všechny 3 subjekty. Lze tuto budovu zatřídit do 5. odpisové skupiny dle přílohy č. 1 ZDP?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC