Skladová evidence OSVČ

Plné znění otázky

OSVČ nakupuje zboží v měně EUR za účelem prodeje. Faktury přijaté přepočítává denním kurzem ČNB, vzniká rozdílná hodnota v Kč, zaúčtování FP (DUZP = vystavení faktury)/úhrada FP (zdanitelný výdej). Jakou hodnotu v Kč použít pro skladovou evidenci zásob zaúčtování nebo úhradu FP?

Odpověď