Ocenění zásob tzn. výrobků vytvořených ve vlastní režii - dotaz na termín výrobní náklady

Plné znění otázky

Jsme strojírenská společnost a zabýváme se zakázkovou výrobou plechových dílců. Ve směrnici máme uvedeno, že zásoby oceňujeme výrobními náklady. V reálu naskladňujeme výrobky, tzn. oceňujeme následovně: materiál-přímý náklad, energie-přímý náklad, mzdy-přímý náklad + odpisy. Odpisy máme stanoveny jako pořizovací cena/počet let odepisování/počet odpracovaných hodin stroje za rok/60 = odpis stroje za minutu užívání. Zásoby oceňujeme dle počtu minut výroby. Domnívám se, že odpisy jsou nepřímý náklad, resp. fixní náklad. Je správně mít tuto hodnotu zavedenou do ocenění zásob? Pokud ano, je správně uveden termín: ocenění výrobků výrobními náklady?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 25 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví