Dofakturace slevy při nedodržení podmínek - opravný daňový doklad?

Plné znění otázky

Společnost má uzavřenou s odběratelem smlouvu na odběr zeminy. Maji ve smlouvě sjednanou cenu. Ústně si dohodnou slevu, pokud bude dodržena splatnost 21 dnů. Odběratel splatnost nedodržel. Majitel společnosti chce slevu dofakturovat, jelikož nebyly dodrženy podmínky. Provede se to normální fakturou, nebo je nutno vystavit opravný daňový doklad na zvýšení základu daně?

Odpověď