Vrácení platby za faV

Plné znění otázky

V roce 2008 firma vystavila fakturu na částku 352 082 Kč zaúčtováno 311/604. Tato faktura byla uhrazena hotově 211/311 v den, kdy byl na odběratele vyhlášen konkurz. Správce se domáhal vrácení celé částky 352 082 Kč. Po soudním jednání bylo v roce 2011 rozhodnuto, že částka se musí vrátit takto: 352.082 jistina 41.381 úrok z prodlení 113.700 náklady řízení Jak zaúčtovat vrácení uhrazené faktury.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)