Postup při nákupu nového dílu stroje

Plné znění otázky

Účetní jednotka zakoupila po poruše nový díl stroje za 82 000 Kč. Stroj je v používání od roku 2008. Původní díl dodavatel vzal zpět a na jeho hodnotu 18 000 Kč vystavil opravný daňový doklad k faktuře dodávky nového dílu. Účetní jednotka dodávku proúčtovala jako technické zhodnocení v částce rozdílu ve výši 64 000 Kč. Je tento postup správný?

Odpověď