Daň z přidané hodnoty - fakturace služeb

Plné znění otázky

Jsem s. r. o., vedu účetnictví a jsem měsíční plátce DPH. Mám smlouvu na dodání služeb s odběratelem na 8 let, máme smluvně dohodnuté čtvrtletní fakturační období - fakturuji ke konci čtvrtletí zpětně za celé čtvrtletí, podle skutečně provedené práce. Práce (službu) provádím průběžně, alespoň 1x v každém týdnu - dle potřeby. Je to tak prosím správně? Mohu skutečně fakturovat v tomto případě kvartálně, i když jsem měsíční plátce DPH?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty