Účtování ztráty s. r. o.

Plné znění otázky

Na které účty a k jakému datu se má správně účtovat u s. r. o., plátce DPH v účetnictví hospodářský výsledek běžného roku 2010, když je vyčíslená ztráta v celkové výši 300 000 Kč z toho je nedaňová 160 000 Kč, daňová 140 000 Kč a na účtu 421 zákon. rezervní fond je pouze 10 000 Kč, na účtu 411 základní jmění je 100 000 Kč, na účtu 428 nerozdělený zisk je 0 Kč. Jak má být správně účtováno na 429 neuhrazená ztráta min. let nasčítaná za předchozí léta v případě že: - byla část zrušena dodat. plat. výměrem FÚ v r. 2010, - bude upravovat základ daně běžného roku 2011, - je starší než 5 let a nebude se moci využít?

Odpověď