Vydáno: 28. 1. 2016
Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Ladislav Pitner Od 1. 1. 2016 mají plátci DPH povinnost předkládat kontrolní hlášení, pokud jim tato povinnost vznikne podle podmínek stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). Ustanovení zákona o DPH (§ 101c až § 101i) vztahující se ke kontrolnímu hlášení byla schválena již koncem roku 2014 s odloženou účinností od 1. 1. 2016, a to v rámci tzv. řádné novely zákona o DPH zákonem č. 360/2014 Sb. Doba od schválení tohoto zákona do nabytí účinnosti ustanovení ke kontrolnímu hlášení byla zamýšlena od začátku prací na kontrolním hlášení jako doba potřebná k přípravě na tuto novou povinnost, jak pro plátce daně, tak pro správce daně včetně vydání potřebných metodických informací a sdělení. Pokud jde o charakteristiku kontrolního hlášení, jedná se o jiný institut, než je daňové přiznání, ve smyslu daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) se však jedná o řádné daňové tvrzení.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2016.