Vydáno: 16. 5. 2016
Účtování DPH v souvislosti s krácením nároku na odpočet DPH Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Je známou skutečností, že úprava DPH v souvislosti s neziskovými subjekty je poměrně složitá, komplikovaná a má řadu výkladových problémů. Jednou z nejsložitějších oblastí je potom problematika nároku na odpočet. V následujícím příspěvku bych se jí chtěl věnovat zejména z pohledu účetních souvislostí, a to konkrétně se zaměřením na příspěvkové organizace. Nárok na odpočet Správné uplatnění nároku na odpočet daně je z pohledu neziskových subjektů jedním z největších problémů v celém systému DPH. Obecně platí, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije na stanovené účely. Velkým problémem však bude u neziskových subjektů, které jsou plátci DPH, krácení nároku na odpočet daně. Pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně, kterým se právě rozumí odpočet daně v částečné výši.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2016.