Vydáno: 17. 2. 2017
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 Ing. Jiří Vychopeň Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 se poplatníci musí řídit zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém pro toto zdaňovací období došlo k řadě dílčích změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny:
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.