Vydáno: 22. 5. 2017
Penále ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojišťovna může vyměřit penále buď zaměstnavateli, nebo občanovi, který je osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou bez zdanitelných příjmů – tedy ve zdravotním pojištění samoplátcem. Penále vzniká tehdy, pokud není úhrada provedena podle zákona. Penále nevznikne, jestliže plátce poukáže příslušnou úhradu včas (tj. ke dni splatnosti již připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši. Nelze opomenout ani správnou identifikaci platby, což je zpravidla rodné číslo fyzické osoby nebo IČ zaměstnavatele, a zaslání úhrady na správný účet. Porušení této zásady způsobuje zbytečnou komplikaci jak plátci, tak jeho zdravotní pojišťovně, protože nesprávně poukázaná úhrada musí být dodatečně dohledána a správně přiřazena.