Vydáno: 22. 5. 2017
Prošlo odborným dohledem
Jak stanovit pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek, nelze účtovat jen na základě popisných a kvalitativních charakteristik například o „úrodném poli“, „výkonném soustruhu“ nebo „modrém skladišti“, ale o dlouhodobém hmotném majetku „pořízeném za 200 000 Kč“. Jde o problematiku, s níž se zákonitě setká každý účtař bez ohledu na druh a rozsah činnosti jím účtované firmy. O jaké částce se má účtovat, je totiž stejně zásadní otázka, jako na které účty, ne-li ještě významnější. Špatné ocenění pořizovací cenou přitom v praxi bývá problémem zejména u „investic“, kdy jejich nadhodnocení o položky, které měly být provozními náklady, poškozuje účetní jednotku, a naopak nezahrnutí dílčí položky do ocenění může poškodit státní pokladnu, za což hrozí doměrek daně a příslušné sankce, případně pokuta za špatně vedené účetnictví.