Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Pokuta za pozdní podání následného kontrolního hlášení - Lze se bránit? Ing. Jan Rambousek LL.M. Finanční úřady začaly vyměřovat pokuty za pozdě podaná kontrolní hlášení. To se však nelíbilo, dnes již minulému, ministru financí, a tak honem Finanční správa začala pokuty zase odpouštět. Pomineme-li efektivitu takového jednání, tak se v článku zabýváme tím, jak to vlastně s tím odpouštěním je. 1. Správce daně začal konat Finanční správa začala v posledních dnech masivně udělovat pokuty za pozdě podané následné kontrolní hlášení ve výši 30 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ačkoli finanční správa ústy svého ředitele prohlašovala1), že:  „V budoucnu se k tomuto v minulosti vzniklému porušení už nebude přihlížet.“. Plátci proto nepředpokládali, že po této novele budou všechny pokuty zpětně uloženy, aby vzápětí mohl plátce požádat o jejich prominutí. Celé ustanovení § 101h odst. 1 ZDPH je atypické tím, že je zde stanovena pevná částka bez možnosti moderace správcem daně podle společenské závažnosti. Tento paragraf byl i předmětem ústavní stížnosti 21 senátorů viz bod [19] nálezu2) Ústavního soudu ČR.