Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Příležitostné finanční služby Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. prosince 2016 ve věci C-378/15, Mercedes Benz Italia, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: