Vydáno: 11. 10. 2017
Schváleno redakční radou
Absence zápisu v registru plátců DPH Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. února 2017, ve věci C-21/16, Euro Tyre, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: