Vydáno: 11. 10. 2017
Schváleno redakční radou
Sazba u kyslíkových koncentrátorů Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 2017, ve věci C-573/15, Oxycure Belgium, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: