Vydáno: 6. 11. 2017
Prošlo odborným dohledem
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce Ing. Matěj Nešleha Dlouhodobý majetek z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi zajímavější části zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), ale nepochybně i ty složitější. Tentokrát bude pojednáno o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Pozornost zaměříme na ty změny u dlouhodobého majetku, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017. Nárok na odpočet daně v poměrné výši Odpočet daně v poměrné výši řešíme v případech, kdy je předmětné zdanitelné plnění použito plátcem i mimo podnikání. Jedná se o situace, kdy je zdanitelné plnění použito jak v rámci ekonomické činnosti plátce, tak v rámci činnosti, která není ekonomickou činností. Může se jednat například o situaci, kdy podnikatel – plátce DPH pořídí automobil, který používá i pro své soukromé účely (§ 75 ZDPH).