Vydáno: 5. 1. 2018
Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti na základě zákona č. 170/2017 Sb. Ing. Ivan Macháček daňový poradce V článku si uvedeme přehled změn týkajících se zdanění příjmů ze závislé činnosti na základě zákona č. 170/2017 Sb. Většina změn vyplývajících z tohoto zákona se použije v návaznosti na bod 1 přechodného ustanovení zákona od 1. 1. 2018. U některých změn však je podle specifických ustanovení zákona stanoveno jejich použití již v roce 2017. Jednou ze zásadních změn je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě již v roce 2017 – touto změnou jsme se zabývali již v DHK č. 20/2017. Benefity pro rodinného příslušníka zaměstnance V § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) se doplňuje, že příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance. Tímto se potvrzuje dosavadní praxe, že nepeněžní plnění, která zaměstnavatel poskytuje pro rodinné příslušníky svých zaměstnanců podle § 6 odst. 9 písm. d) a e) ZDP, se pro účely daně z příjmů fyzických osob považují za příjem zaměstnance. Odpadají tak pochybnosti v oblasti daňového režimu zaměstnaneckých benefitů, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci např. příspěvek na rekreaci i pro jeho rodinné příslušníky. Z pohledu zákona o daních z příjmů se s tímto plněním nezachází jako s příjmem daného rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance. I v případě, kdy je u zaměstnavatele zaměstnán jak daný poplatník, tak jeho rodinný příslušník, pro kterého je plnění určeno, se toto plnění považuje pouze za příjem daného poplatníka, nikoli i jeho rodinného příslušníka.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 1-2/2018.