Vydáno: 2. 2. 2018
Schváleno redakční radou
Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu) JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, čj. 10 Afs 122/2017-50 K předpisům: