Vydáno: 2. 2. 2018
Schváleno redakční radou
Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 15. listopadu 2017, ve věci C-507/16, Entertainment Bulgaria System, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: