Vydáno: 12. 2. 2018
Prošlo odborným dohledem
Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2017 Ing. Ivan Macháček V následujícím příspěvku si ukážeme vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a její uplatnění ve zdaňovacím období, kdy tato daňová ztráta vznikla, a její odpočet od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Zamyslíme se rovněž nad možnou optimalizací při uplatnění daňové ztráty v rámci zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob Daňová ztráta může vzniknout poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob dle znění § 5 odst. 3 ZDP pouze v rámci dvou dílčích základů daně: