Vydáno: 12. 3. 2018
Prošlo odborným dohledem
Daňové aspekty fúzí Ing. Milena Otavová, Ph.D. Jednou z častých forem přeměn jsou fúze. Fúze obchodních korporací jsou multidisciplinárním procesem, který zasahuje výrazně také do oblasti daňové. Při úvahách o jejím provedení je problematika zdanění pro společnosti jednou z klíčových oblastí, protože výše daňového zatížení hraje jeden z významných faktorů při samotném rozhodování, zda přeměnu uskutečnit. Největší dopad na zúčastněné společnosti má zajisté daň z příjmů právnických osob, nicméně i dopady ostatních daní nejsou zanedbatelné. Příspěvek však bude zaměřen pouze na daňové povinnosti zúčastněných korporací na přeměně z pohledu daně z příjmů právnických osob. Přeměny obchodních korporací jsou náročnou operací podniku. Z důvodu propojování výroby a trhů různých zemí jsou stále častěji realizovány, což také dokazuje postupný nárůst počtu realizovaných přeměn. Zejména trh fúzí a akvizic za několik posledních let vykazuje rostoucí tendenci nejen v České republice, ale i v Evropě, přitom tempo růstu pozitivně koreluje s vývojem ekonomického cyklu. Realizace přeměny může pro firmy představovat naději na zlepšení její pozice na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.