Vydáno: 13. 3. 2018
Zajištění daně jako nezákonný zásah JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2017, sp. zn. 1 Afs 88/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: