Vydáno: 10. 4. 2018
Porušení zabezpečení osobních údajů podle GDPR JUDr. Eva Janečková Vysvětlivky: GDPR - Nová právní úprava v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), která nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, přináší několik nových povinností, mezi něž patří ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu uvedené v článku 33. Porušení zabezpečení Z Nařízení tedy vyplývá nejen nutnost osobní údaje dostatečným způsobem zabezpečit, ale také nutnost zavést systém, který umožní detekci porušení zabezpečení jeho evidenci a který umožní i vyhodnocení a případné nahlášení v souladu s Nařízením.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2018.