Vydáno: 9. 5. 2018
Otazky a odpovědi: Den uskutečnění od daně osvobozeného dodání zboží na Slovensko Ing. Martin Děrgel daňový poradce Slovenská firma (plátce v SR) si objedná zboží, které zašleme z ČR kurýrem, včetně faktury. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedeme datum vyskladnění zboží a předání kurýrovi. Odběratel si však zboží převezme za 2 dny a požaduje, abychom u faktury opravili DUZP na den převzetí zboží. Jaké datum je správně? Lze předpokládat, že v daném případě byly splněny podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k DPH v SR od české DPH dle § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Připomeňme si podmínky osvobození: „Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.“.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2018.