Vydáno: 19. 6. 2018
Schváleno redakční radou
Dodání PHM do jiného členského státu Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 21. února 2018, ve věci C-628/16, Kreuzmayr, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: