Vydáno: 12. 6. 2018
Transfery u ÚSC a PO – II. část Ing. Ivana Schneiderová Transfery jsou specifickou oblastí veřejného sektoru a mají předpisy daná poměrně striktní pravidla pro účetní postupy. V druhém díle našeho seriálu pokračujeme ve výkladu základních postupů dle Českého účetního standardu („ČÚS“) č. 703, zrekapitulujeme vývoj a nedostatky zjištěné praxí a doplníme si příklady. Náklady, výnosy, účet 403 Pro všechny přijaté transfery územních rozpočtů se používá jen účet 672 s názvem Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Pro rozlišení, od koho je transfer přijímán (právní forma poskytovatele, nebo jeho zatřídění do skupiny), se bude využívat analytika.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2018.