Vydáno: 1. 8. 2018
Otázky a odpovědi: Cestovní příkaz při pracovní cestě kratší než 5 hodin JUDr. Marie Salačová Cestovní příkaz na tuzemskou pracovní cestu se musí vystavovat vždy, a to bez ohledu na to, zda pracovní cesta trvá méně než 5 hodin? Je to proto, aby měl zaměstnanec důkaz, že byl zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu? Odpověď