Vydáno: 3. 9. 2018
Transfery u ÚSC a PO – IV. část – obec jako poskytovatel transferu Ing. Ivana Schneiderová V předposledním díle seriálu zaměřeném na transfery doplňujeme téma o účtování transferů ze strany obcí poskytovaných. Tímto článkem se téma transferů účtovaných dle závazného ČÚS č. 703 uzavírá. V posledním dílu věnovaném problematice transferů, který bude následovat v některém z příštích čísel časopisu UNES, se již zaměříme na speciální případy provozních dotací PO. Poskytovatel (ÚSC) Účtování o transferech, které nejsou průtokové.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2018.