Vydáno: 12. 9. 2018
Procesní aspekty daňové ztráty Ing. Marie Velflová Daňová ztráta jako položka odčitatelná od základu daně je známý fenomén daňového práva, který v minulosti doznal poměrně podrobné úpravy. Je však třeba si někdy připomenou i věci známé, a to především pokud je úprava natolik podrobná a členitá. V následujícím textu se zaměříme na vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), která mají spíše procesní charakter a týkají se daňových ztrát. Základní ustanovení § 34 ZDP § 34 odst. 1 ZDP se dočteme, že daňovou ztrátu lze odečíst v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Přičemž je nezbytným předpokladem, že uplatnitelná ztráta musí být vyměřená. A právě na podmínku, že se musí jednat o daňovou ztrátu vyměřenou, se v praxi někdy zapomíná.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2018.