Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
Daňová exekuce prodejem movitých věcí (věci, které se rychle kazí) JUDr. Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2018, č. j. 7 Afs 100/2018-29 K předpisům: