Vydáno: 3. 10. 2018
Daň z přidané hodnoty při dodání použitého zboží Ing. Václav Benda Při dodání použitého zboží platí podle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), specifická pravidla. Za splnění stanovených podmínek je možno při prodeji použitého zboží aplikovat zvláštní režim zdanění přirážky, který je upraven v čl. 311 až 325 směrnice o DPH. Nejsou-li podmínky pro uplatnění tohoto zvláštního režimu splněny, musí plátci při prodeji použitého zboží aplikovat standardní režim zdanění. V článku jsou vymezeny základní podmínky, za nichž je možno zvláštní režim zdanění přirážky při prodeji použitého zboží použít, a s využitím příkladů vysvětleny základní obecné principy jeho uplatnění. Podmínky pro uplatnění zvláštního režimu u použitého zboží Zvláštní režim zdanění přirážky může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti za splnění stanovených podmínek. Tento článek se záměrně zaměřuje na jeho použití při dodání použitého zboží, kterým se pro účely aplikace zvláštního režimu zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH rozumí hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, a kromě drahých kovů a drahokamů.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2018.