Vydáno: 3. 10. 2018
Vnitropodnikové směrnice Bc. Michaela Hauzarová Vnitropodnikové směrnice mají při pochopení jejich významu pro účetní jednotku nepostradatelnou funkci, jejich tvorba však bývá bohužel často podceňována. Vnitropodnikové směrnice mohou být komplexním nástrojem pro zkvalitnění řízení a organizaci veškerých účetních operací konkrétní účetní jednotky. Účetní jednotky mohou označit vnitropodnikové směrnice různými názvy (směrnice, rozhodnutí, metodický pokyn, pokyn nebo příkaz ředitele či hlavního účetního, oběžník apod.), přičemž se vždy jedná o závazný dokument se stanovenými postupy a metodami, kterým se účetní jednotka v průběhu svého hospodaření musí řídit. Jednotlivé směrnice mohou být seskupeny do jednoho velkého souboru směrnic, ale mohou být vydávány i samostatně. Právní úprava Vnitropodnikové směrnice jsou předpisy, které podrobně zajišťují metodické postupy v účetní jednotce a stanovují konkrétní pravidla pro jednotné zachycení hospodářských operací. Dobře zpracované a aktualizované vnitropodnikové směrnice účetní jednotky se stávají nepostradatelným nástrojem řízení v případech vnější či vnitřní kontrolní činnosti. Obecně platí, že čím je účetní jednotka větší a její účetnictví komplikovanější, tím důležitější je kvalitní zpracování vnitřních předpisů. Jedním z důvodů, proč dochází k podcenění tvorby vnitropodnikových pravidel, je skutečnost, že neexistují jasně dané a závazné postupy pro jejich tvorbu. Cílem tvorby vnitropodnikových směrnic je aplikovat zákonné předpisy na konkrétní podmínky v dané účetní jednotce.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2018.