Vydáno: 1. 11. 2018
Pohledávky za upsaný základní kapitál Ing. Zdenka Cardová „Pohledávky za upsaný základní kapitál“ jsou první rozvahovou položkou, kterou vykazují (u podnikatelských subjektů) všechny účetní jednotky. V čem je tak významná tato položka, že obsadila první místo v rozvaze, přestože ostatní pohledávky jsou zahrnuty v oběžných aktivech? Podívejme se na rozvahu ve zkráceném rozsahu (nejjednodušší variantu platnou pro mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu), která zahrnuje pouze položky označené písmeny:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2018.