Vydáno: 3. 12. 2018
Prošlo odborným dohledem
Podíly v obchodních korporacích Milan Mareš, Jan Vaculík, daňoví poradci Rödl & Partner Obchodní korporace definuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jako souhrn obchodních společností a družstev. Obchodními společnostmi (dále jen „společnost“) jsou osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Mezi družstva se řadí družstvo a evropská družstevní společnost. Podíl obecně představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Jinými slovy, jedná se o míru účasti společníka na vlastním kapitálu společnosti, která připadá na jeho podíl. Podíl můžeme rozlišovat z pohledu jeho kvantitativní a kvalitativní stránky. Kvantitativní stránka vyjadřuje výši podílu v procentech a hodnotu podílu, která je závislá na výsledku hospodaření společnosti za zdaňovací období na hodnotě čistého obchodního majetku. Kvalitativní stránka podílu je zaměřena na souhrn práv a povinností, které plynou z účasti společníka ve společnosti.