Související předpisy

Zákon 93/2009 Sb. o auditorech
Vydáno: 10. 12. 2018
Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 1. část Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, kontrolor, Rada pro veřejný dohled nad auditem Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2018.