Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2018, č. j. 4 Afs 156/2018-32 K předpisům: