Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Paušální daňově účinné výdaje (materiální hodnocení uskutečněné řemeslné činnosti) JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. 7 Afs 232/2017-25 K předpisům: