Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2018, ve věci C-414/17, Arex, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: