Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Výpočet koeficientu u leasingové společnosti Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 18. října 2018, ve věci C-153/17, Volkswagen Financial Services, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: