Související výkladová hesla

Dokazování a důkazní prostředky
Vydáno: 11. 3. 2019
Výzkum a vývoj ve správě daní JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 5 Afs 209/2017, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.