Vydáno: 11. 3. 2019
Vázanost soudu skutkovým a právním stavem JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 2 Afs 402/2017, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.