Související výkladová hesla

388 - Dohadné účty aktivní
Vydáno: 12. 4. 2019
Otázky a odpovědi: Bonusy za platební morálku Ing. Ivana Pilařová Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven dne 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019? Způsob zaúčtování tohoto opravného daňového dokladu podmiňuje správný popis skutečnosti, ke které došlo. V úvahu přicházejí dvě (možná i více) možnosti:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.